phone

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

700 70 500

Γενικό Σύστημα Υγείας και Ιδιωτική Ασφάλιση

Τι είναι το ΓεΣΥ και πως επηρεάζει την ιδιωτική ασφάλιση;

Το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓΕΣΥ) είναι ένα ανεξάρτητο ασφαλιστικό ταμείο μέσω του οποίου θα αμείβονται οι κλινικές, ιδιώτες ιατροί, φαρμακοποιοί, χημεία, μικροβιολογικά εργαστήρια και οι φυσιοθεραπευτές έτσι ώστε να προσφέρουν ιατρική περίθαλψη σε όσους διαμένουν στην Κύπρο και συμβάλλουν με συνδρομές σε αυτό το ταμείο.

Ήδη από την 1η Ιούνιου του 2019 έχει εφαρμοστεί η πρώτη φάση που προνοεί κάλυψη εξόδων εξ νοσοκομειακής περίθαλψης (φάρμακα, εργαστηριακές αναλύσεις, απεικονιστικές εξετάσεις (Scans, x-rays, CT, MRIs)) ενώ από την 1η Ιουνίου 2020 αναμένεται να εφαρμοστεί και η δεύτερη φάση που περιλαμβάνει ενδονοσοκομειακή κάλυψη (εγχειρίσεις, προ εγχειρητικά έξοδα, φάρμακα, φυσιοθεραπείες).

Στόχος του συστήματος είναι σε αυτό να συμμετάσχουν όλες οι κλινικές και ιατροί της Κύπρου. Στην πραγματικότητα όμως μια μεγάλη μερίδα των κλινικών και των ιατρών δεν συμμετάσχουν μέχρι και σήμερα (01/2020) στο ΓΕΣΥ, φοβούμενοι ότι θα συμβάλλει στην υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους δημιουργώντας λίστες αναμονής και δυσφορία στους υφιστάμενους τους πελάτες.

Στην Pitsas Insurances θεωρούμε το ΓεΣΥ ως μια ώριμη επιλογή για μια αναπτυγμένη ευρωπαϊκή χώρα. Παρόλα αυτά όμως όπως και όλα τα εθνικά συστήματα υγείας θα αντιμετωπίσει τεράστια προβλήματα ιδιαίτερα όσον αφορά την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα παροχής υπηρεσιών. Η ιδιωτική ασφάλιση για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη θα πρέπει να αποτελεί ένα συμπληρωματικό εργαλείο έτσι ώστε να παρέχεται η δυνατότητα για άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο εσωτερικό αλλά και ευελιξία όσον αφορά την επιλογή παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό. Για αυτό και ανεπιφύλακτα προτείνουμε σε όλους τους κατόχους συμβολαίου ιδιωτικής ασφάλισης να την διατηρήσουν.

Ποιες είναι οι βασικές αρχές ΓεΣΥ;

Το σύστημα αυτό είναι σχεδιασμένο για να είναι προσβάσιμο, καθολικό και ολοκληρωμένο. Ας εξετάσουμε πιο κάτω τι πραγματικά σημαίνει αυτό.

  • Προσβάσιμο: Ο δικαιούχος ασθενής θα μπορεί να επιλέγει χωρίς περιορισμό την κλινική ή τον ιατρό της αρεσκείας του, δεδομένου ότι έχει ενταχθεί στο ΓΕΣΥ. Παρόλα αυτά όμως δεν είναι βέβαιος ότι ο ιδιώτης ιατρός θα αντιμετωπίζει με την ίδια ταχύτητα και ευελιξία των δικαιούχο του ΓεΣΥ όπως θα αντιμετωπίζει τον δικαιούχο της ιδιωτικής ασφάλισης. Το ΓΕΣΥ παρέχει στους ιατρούς συγκεκριμένα επίπεδα αμοιβών για κάθε επέμβαση, τα οποία είναι σημαντικά χαμηλότερα από αυτά που χρέωναν μέχρι σήμερα. Οι ιατροί είναι δεδομένα πως θα δίνουν προτεραιότητα σε κατόχους ιδιωτικής ασφάλισης γνωρίζοντας πως για την ίδια εγχείρηση θα αμειφθούν υψηλότερα.
  • Καθολικό: Αφορά όλο τον πληθυσμό, ανεξάρτητα από τις οικονομικές δυνατότητες τους. Παρόλα αυτά όμως κάτοχοι μόνιμης διαμονής στην Κύπρο οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία μορφή εισοδήματος στην επικράτεια της (π.χ. μισθός, σύνταξη, μερίσματα, επιδόματα ανεργίας κτλ.) δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύστημα. Επίσης από αυτό εξαιρούνται τουρίστες.
  • Ολοκληρωμένο: Προσφέρει όλες τις υπηρεσίες υγείας με δυνατότητα να συμμετέχουν παροχείς τόσο από το ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα (π.χ. στο ΓΕΣΥ συμμετάσχουν όλα τα κρατικά νοσοκομεία της Κύπρου). Δυστυχώς όμως όπως αναφέραμε το σύστημα αυτό δεν είναι τόσο ευέλικτο όσον αφορά την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό.

Δικαιούχοι του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ)

Οι πολίτες που διαμένουν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία και συγκαταλέγονται σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας (εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, λήπτες βοηθημάτων)
  • Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μένουν και έχουν την εργασία τους στην Κύπρο ή έχουν μόνιμη διαμονή στην Κύπρο.
  • Πολίτες Τρίτων Χωρών που διαθέτουν μια πηγή εισοδήματος στην Κύπρο
  • Τα εξαρτώμενα μέλη των παραπάνω (π.χ. σύζυγος, άγαμο παιδί το οποίο δεν έχει συμπληρώσει τα 18 έτη, παιδί με πνευματική ή σωματική αναπηρία, στρατιώτες)

Παροχείς – Προσωπικοί ιατροί

Όλοι οι πολίτες που θέλουν να εγγραφούν στο ΓΕΣΥ πρέπει να επιλέξουν ένα Προσωπικό Ιατρό (ΠΙ) που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο του συστήματος, τους οποίους μπορείτε να τους εντοπίσετε στο σύνδεσμο: http://www.gesy.org.cy. Για τους ανήλικους που δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη επιλέγεται επίσης Προσωπικός Παιδίατρος από τους κηδεμόνες τους. Όταν ο δικαιούχος ασθενής αρρωστήσει, πρώτα πρέπει να επισκεφτεί τον Προσωπικό του Ιατρό για να κάνει τις προκαταρτικές διαγνωστικές εξετάσεις και να πάρει την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Εάν χρειάζεται περισσότερες εξετάσεις, τότε ο Π.Ι του εκδίδει παραπεμπτικό για εξειδικευμένο ιατρό (ΕΙ).

Σύμφωνα με τους κανονισμούς οι Προσωπικοί Ιατροί (ΠΙ) έχουν υποχρέωση να προσφέρουν πρωτοβάθμια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους δικαιούχους που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογο τους και να τους εξυπηρετούν επί εικοσιτετράωρου βάσεως.

Για τους προσωπικούς ιατρούς δεν χρειάζεται να καταβληθεί κάποια αμοιβή κατά την επίσκεψη. Για την πραγματοποίηση όμως των εξετάσεων σε χημεία και διαγνωστικά κέντρα απαιτείται ένα ποσό που κυμαίνεται από €1 – €40.

Απουσία Προσωπικού Ιατρού για μεγάλο χρονικό διάστημα ή αλλαγή Προσωπικού Ιατρού

Όταν ο Προσωπικός Ιατρός του δικαιούχου απουσιάζει για μεγάλο χρονικό διάστημα τότε έχει την ευθύνη να ορίσει άλλο ΠΙ, για να τον αντικαθιστά στις περιπτώσεις που θα απουσιάζει σε σεμινάρια στο εξωτερικό, σε άδεια ανάπαυσης κ.λπ. Οι δικαιούχοι του ΠΙ θα ενημερώνονται για τις ημερομηνίες απουσία του ΠΙ καθώς και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Κάθε έξι μήνες ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα να αλλάζει τον Προσωπικό του Ιατρό.

Πρόσβαση σε Ειδικούς Ιατρούς

Ο Προσωπικός Ιατρός εκδίδει παραπεμπτικό στον δικαιούχο για να έχει πρόσβαση στους Ειδικούς (Εξειδικευμένους) Ιατρούς. Εντούτοις, για τις γυναίκες που είναι άνω των 15 ετών και έχουν γυναικολογικά θέματα, δεν χρειάζονται παραπεμπτικό για να επισκεφτούν τον γυναικολόγο ή τον μαιευτήρα. Όπως επίσης και για επίσκεψη στους οδοντίατρους, αλλά και στα Τμήματα Ατυχημάτων και επειγόντων Περιστατικών. Οι δικαιούχοι νοουμένου ότι έχουν πληρώσει το ποσό για τις υπηρεσίες του Ειδικού Ιατρού μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό χωρίς παραπεμπτικό.

Περιπτώσεις που χρειάζονται ιατρική θεραπεία στο εξωτερικό

Οι περιπτώσεις που φαίνεται να απαιτούν νοσηλεία στο εξωτερικό θα περνούν από αξιολόγηση από ειδική επιτροπή (Ιατροσυμβούλιο) και ανάλογα με την απόφαση θα αποστέλλονται σε ειδικά κέντρα στο εξωτερικό, όπου τα έξοδα θα είναι καλυμμένα από το ΓεΣΥ. Εδώ φαίνεται και η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη που προτείνεται να παραμένει ή να πραγματοποιηθεί για να λειτουργεί συμπληρωματικά με το ΓεΣΥ. Το ιατροσυμβούλιο αναμένεται πως θα εξετάζει εκατοντάδες σοβαρές περιπτώσεις κάθε χρόνο με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να μην λαμβάνονται με την επιθυμητή ταχύτητα. Η ιδιωτική ασφάλιση επιτρέπει την παράκαμψη της γραφειοκρατίας και την ευελιξία όσον αφορά την επιλογή του νοσηλευτηρίου στο εξωτερικό.

Κάλυψη Χρόνιων Ασθενών

Οι χρόνιοι ασθενείς αλλά και όσοι έχουν σοβαρές παθήσεις καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας. Στόχος του Γενικού Συστήματος Υγείας είναι την εφαρμογή ανιχνευτικών και προληπτικών προγραμμάτων καθώς και πρωτοκόλλων ώστε να παρέχεται αναβαθμισμένη ποιότητα υπηρεσιών.

Εισφορές ΓΕΣΥ

Από την 1η Μαρτίου αρχίζει η πρώτη φάση εφαρμογής του ΓΕΣΥ, που αφορά την εξ νοσοκομειακή περίθαλψη, όπου οι εργοδότες θα καταβάλλουν το 1,85 %, οι εργαζόμενοι το 1,70% του μισθού και το κράτος το 1,65%.

Οι εισοδηματίες, οι αξιωματούχοι και οι συνταξιούχοι θα καταβάλουν 1,70% και οι αυτό εργοδοτούμενοι το 2,55%.

Την 1η Ιουνίου 2020 όπου θα εφαρμοστεί η δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ , που θα περιλαμβάνει και ενδονοσοκομειακή περίθαλψη, οι εργοδότες θα καταβάλουν το 2,9%, οι εργαζόμενοι θα καταβάλλουν το 2,65% του μισθού τους, το κράτος το 4,7%, οι εισοδηματίες, οι αξιωματούχοι και οι συνταξιούχοι το 2,65% και οι αυτoεργοδοτούμενοι το 4%

Συλλογή εισφορών του ΓεΣΥ

Για τη συλλογή των εισφορών αξιοποιούνται, το Τμήμα Φορολογίας, οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις και το Γενικό Λογιστήριο. Οι εισφορές συλλέγονται από τις πιο πάνω υπηρεσίες ανάλογα με το είδος του εισοδήματος του δικαιούχου. Όπως για παράδειγμα οι εισφορές από μισθούς που κρατούνται από τους εργοδότες καταβάλλονται στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και ακολούθως κατατίθενται στο ταμείο του ΓεΣΥ.

Συμπληρωμές στο ΓεΣΥ

Δυστυχώς μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις του νέου συστήματος είναι η εντύπωση μιας μεγάλης μερίδας πολιτών ότι πέραν των συνδρομών που θα αποκόπτονται από τον μισθό όλα τα άλλα θα είναι δωρεάν. Η πεποίθηση αυτή είναι λανθασμένη αφού για μια σημαντική κατηγορία υπηρεσιών όπως για παράδειγμα η πραγματοποίηση εξετάσεων θα καταβάλλεται ένα σχετικά μικρό αντίτιμο. Το αντίτιμο αυτό ονομάζεται συμπληρωμή.

Οι συμπληρωμές είναι συγκεκριμένα ποσά, που ο πολίτης θα γνωρίζει από πριν και θα καταβάλλονται στον πάροχο κατά την προσφορά υπηρεσιών στον δικαιούχο (η αντίστοιχη έννοια στις ασφάλειες είναι το excess). Είναι ένα μέτρο το οποίο εφαρμόζεται με σκοπό να ελέγξει την κατάχρηση και το κόστος του συστήματος, και η υπεύθυνη χρήση του συστήματος από τους δικαιούχους , καθώς θα υπάρχει οροφή για τις συμπληρωμές.

Οροφή συμπληρωμών ανα έτος:

  • Χαμηλοσυνταξιούχοι: 75 ευρώ
  • Γενικός πληθυσμός: 300 ευρώ
  • Λήπτες βοηθήματος: 75 ευρώ

Δηλαδή οι συμπληρωμές του δικαιούχου που ανήκει στην κατηγορία των συνταξιούχων δεν θα ξεπερνούν τα 75 ευρώ ετησίως, ανεξάρτητα αν θα λάβει έξτρα υπηρεσίες. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες δύο κατηγορίες.

Κάτοχος ιδιωτικού ασφαλιστικού σχεδίου

Ο πολίτης που έχει ιδιωτικό ασφαλιστικό σχέδιο δεν υποχρεώνεται να σταματήσει το συμβόλαιο του. Η απόφαση έγκειται στον κάθε πολίτη αν θα διακόψει ή αν θα συνεχίσει το ιδιωτικό του συμβόλαιο ανάλογα με την οικονομική του δυνατότητα και τις δικές του ανάγκες. Η αξία της ιδιωτικής ασφάλισης όμως είναι αδιαμφισβήτητη λαμβάνοντας υπόψη την ταχύτητα που απαιτεί η άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών.

Η θέση της ''Pitsas Insurances''

Οι θέσεις της Pitsas Insurances (μέλος MDRT) σε σχέση μαζί με το ΓΕΣΥ είναι πλήρως ταυτισμένες μαζί με τους υπόλοιπους κορυφαίους ασφαλιστικούς συμβούλους της Κύπρου. Μέσα από την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει από διεθνή σεμινάρια και με βαθιά γνώση του συστήματος υγείας τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Obamacare) όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο (NHS) θεωρούμε το γενικό Εθνικό σύστημα της Κύπρου ως ένα γενναίο βήμα για την παροχή καθολικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε όλους τους πολίτες που διαμένουν νόμιμα στα εδάφη της δημοκρατίας της Κύπρου. Το ερώτημα τώρα είναι ποιος είναι ο ρόλος της ιδιωτικής ασφάλισης σε ένα καθολικό σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης; Η απάντηση στο ερώτημα είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που δινόταν και πριν από την δημιουργία του ΓΕΣΥ. Το ζήτημα δεν είναι απλώς ή η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης αλλά και η ποιότητα των υπηρεσιών που την συνοδεύουν όπως επίσης και η ταχύτητα με την οποία προσφέρεται. Όταν ένα αγαθό είναι δημόσιο και προσβάσιμο από τον οποιοδήποτε αναπόφευκτα δεν θα προσφέρεται με αποτελεσματικό και ευέλικτο τρόπο. Οι μακροσκελείς λίστες αναμονής και οι ουρές θα συνεχιστούν. Οι κορυφαίοι γιατροί θα επιλεγούν να εξυπηρετούν γρηγορότερα τους ασθενείς που έχουν ιδιωτική ασφάλιση για τον πολύ απλό λόγο ότι οι αμοιβές τους θα είναι υψηλότερες. Επίσης η άμεση παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο εξωτερικό θα συνεχίσει να παραμένει προνόμιο των ιδιοκτητών ιδιωτικών ασφαλιστικών συμβολαίων. Συστήνουμε σε όλους τους πολίτες να διατηρήσουν την ενδονοσοκομειακή κάλυψη της Ασφάλειας υγείας που διαθέτουν. Αν θέλουν να περιορίσουν το κόστος μπορούν να ζητήσουν από τον ασφαλιστικό του σύμβουλο να προσθέσουν ή να αυξήσουν το αφαιρετέο ποσό έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος της ασφάλισης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 70070500 η στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο [email protected] Αν επιθυμείτε να λάβετε προσφορά για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προσαρμοσμένοι με τα νέα δεδομένα του ΓΕΣΥ επιλέξτε το σύνδεσμο: Διαβάστε περισσότερα

Pitsa Charalambous & Antonis Theofanous

Directors Pitsas Insurances

 


Είμαστε πάντα στην διάθεση σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή
καλέστε μας στο 700 70 500