phone

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

700 70 500

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1. MDRT

MDRT

Το MDRT είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών συμβούλων στον κόσμο. Είναι ένας κλειστός οργανισμός, στον οποίο για να συμμετάσχει κάποιος απαιτείται να διαχειρίζεται ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών συμβολαίων και ασφαλειών ζωής. Συμμετοχή μπορούν να έχουν λιγότερο από το 0.1% των χρηματοοικονομικών συμβούλων από ολόκληρο των κόσμο. Το γραφείο μας είναι από τα πρώτα μέλη του MDRT στην Κύπρο και είμαστε δραστήρια μέλη από το 2006. Μάλιστα, η διοίκηση του γραφείου συμμετάσχει σε τακτά χρονικά διαστήματα στα ετήσια συνέδρια του οργανισμού σε διαφορετικές πολιτείες των ΗΠΑ και στον Καναδά! Οι σύμβουλοι μας εφαρμόζουν τις καινοτόμες ιδέες και μεθοδολογίες που διδάσκονται στα σεμινάρια για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών μας ενώ το γραφείο τα τελευταία χρόνια έχει εφαρμόσει σημαντικές πρακτικές για διευκόλυνση των διαδικτυακών πωλήσεων! Σημαντική είναι η δράση των συμβούλων μας και στις επιτροπές του MDRT που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.


2. CFA Institute

Το CFA (Chartered Financial Analyst) Institute είναι ένας διεθνής οργανισμός με δραστήρια μέλη στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και ο κύριος σκοπός του είναι να διατηρεί υψηλές προδιαγραφές στον χώρο των επενδύσεων. Δημιούργησε και διατηρεί τον Κώδικα Ηθικής και Προδιαγραφές Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες στον επενδυτικό χώρο. Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας πραγματοποιούν τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (financial των επενδυτικών και συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών τους βάση των ενδεδειγμένων πρακτικών του Ινστιτούτου CFA. Έμφαση δίνεται στη Διαδικασία Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (Financial Planning Process) και στη Διαδικασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management Process). Οι δύο αυτές πρακτικές επιτρέπουν στους συμβούλους τις Pitsas Insurances να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους στα πλαίσια των τρέχων και μελλοντικών οικονομικών περιορισμούς τους. Συνοπτικά τα στάδια που ακολουθούμε για αυτές τις δύο βασικές διαδικασίες περιγράφονται πιο κάτω:

Το CFA (Chartered Financial Analyst) Institute είναι ένας διεθνής οργανισμός με δραστήρια μέλη στις περισσότερες χώρες του κόσμου, και ο κύριος σκοπός του είναι να διατηρεί υψηλές προδιαγραφές στον χώρο των επενδύσεων. Δημιούργησε και διατηρεί τον Κώδικα Ηθικής και Προδιαγραφές Επαγγελματικής Συμπεριφοράς του CFA, ο οποίος αποτελεί σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες στον επενδυτικό χώρο. Οι σύμβουλοι της εταιρείας μας πραγματοποιούν τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό (financial των επενδυτικών και συνταξιοδοτικών αναγκών των πελατών τους βάση των ενδεδειγμένων πρακτικών του Ινστιτούτου CFA. Έμφαση δίνεται στη Διαδικασία Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού (Financial Planning Process) και στη Διαδικασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management Process). Οι δύο αυτές πρακτικές επιτρέπουν στους συμβούλους τις Pitsas Insurances να προσδιορίσουν με ακρίβεια τις επενδυτικές και ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών τους στα πλαίσια των τρέχων και μελλοντικών οικονομικών περιορισμούς τους. Συνοπτικά τα στάδια που ακολουθούμε για αυτές τις δύο βασικές διαδικασίες περιγράφονται πιο κάτω:

Διαδικασία Χρηματοοικονομικού Σχεδιασμού:

 1. Αρχικά, ο εξειδικευμένος χρηματοοικονομικός σύμβουλος και ο πελάτης καθορίζουν τη σχέση τους – τις ευθύνες του συμβούλου, πόσο θα διαρκέσει η συνεργασία τους, πως θα παίρνονται οι αποφάσεις, όπως και το πώς και από ποιον θα πληρωθεί ο σύμβουλος.
 2. Συγκεντρώνονται τα δεδομένα του πελάτη, όπως η οικονομική του κατάσταση, προσωπικοί και οικονομικοί του στόχοι, και στάση ως προς το ρίσκο. Σε αυτό το στάδιο, πριν δοθεί οποιαδήποτε συμβουλή, ο σύμβουλος συγκεντρώνει επίσης όλα τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστούν.
 3. Τα δεδομένα του πελάτη αξιολογούνται ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα τους κατάσταση και τι χρειάζεται να γίνει ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι του πελάτη. Η ανάλυση πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα περιουσιακά του στοιχεία, τις υποχρεώσεις και ταμειακή ροή, παρούσα ασφαλιστική κάλυψη, κι επενδυτικές ή φορολογικές στρατηγικές.
 4. Βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, ο σύμβουλος παρέχει προτάσεις ως εισηγήσεις, τις οποίες συζητά με τον πελάτη ούτως ώστε να τις αναθεωρήσει αν ο πελάτης έχει οποιεσδήποτε επιφυλάξεις.
 5. Οι οικονομικές προτάσεις εφαρμόζονται. Ο σύμβουλος μπορεί να τις εφαρμόσει ο ίδιος ή να συντονίζει τη διαδικασία μαζί με τον πελάτη και επαγγελματίες άλλης ειδικότητας, όπως χρηματιστές ή δικηγόρους.
 6. Ο πελάτης και ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος συμφωνούν ως προς το ποιος θα παρακολουθεί την πρόοδο του πελάτη. Αν αυτό συμπεριλαμβάνει τον σύμβουλο, αυτός θα πρέπει περιστασιακά να αναφέρει στον πελάτη το πώς εξελίσσεται η κατάσταση και να προσαρμόζει τις εισηγήσεις αν χρειάζεται.

Διαδικασία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου:

 1. Δημιουργείται η πρόταση που περιέχει τους στόχους και περιορισμούς του επενδυτή.
 2. Αναπτύσσεται επενδυτική στρατηγική. Η στρατηγική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες και την κατάσταση των αγορών ώστε να τις συνδυάζει αποτελεσματικά με τους στόχους του επενδυτή.
 3. Η επενδυτική στρατηγική εφαρμόζεται μέσω επένδυσης σε ένα χαρτοφυλάκιο που πληροί τα κριτήρια του πελάτη.
 4. Το σχέδιο επιβλέπεται και ενημερώνεται συνεχώς ώστε να προσαρμόζεται σε τυχόν αλλαγές στις αγορές ή στις ανάγκες του πελάτη.

3. ΕΒΕ Πάφου

ΕΒΕ Πάφου

Η Pitsas Insurances αποτελεί ενεργό μέλος του ΕΒΕ Πάφου από το 2014. Η συμμετοχή μας στο ΕΒΕ πραγματοποιείται μέσω της συμμετοχής μας σε δύο θεσμικά όργανα: την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων και Ερευνών και την Επιτροπή για προώθηση των σχέσεων Κύπρου και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.


4. Κυπρο-Ρωσικός Σύνδεσμος

Κυπρο-Ρωσικός Σύνδεσμος

Η Pitsas Insurances αποτελεί ενεργό μέλος του Κυπρορωσικού Συνδέσμου της Πάφου (Cyprus Russian Association of Pafos) από το 2014. Ο ρόλος μας μέσω του συνδέσμου είναι να:

 1. δουλεύουμε μαζί με την τοπική κοινότητα, γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ της Ρωσικής και Κυπριακής κουλτούρας, καθώς πρεσβεύουμε την ειρηνική συνύπαρξη βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό.
 2. βοηθήσουμε τον Ρωσικό πληθυσμό να γίνει μέρος της Κυπριακής κοινωνίας χωρίς να χάσουν την εθνική τους ταυτότητα.
 3. χτίσουμε δεσμούς και να συνεργαστούμε με οργανισμούς και θεσμούς στο νησί που μοιράζονται το όραμα μας ώστε να μπορούμε να συνεισφέρουμε στον Ρωσικό και ρωσόφωνο πληθυσμό και την τοπική κοινότητα.
 4. προωθήσουμε την Κύπρο και ιδιαίτερα την Πάφο στη Ρωσία και σε άλλες χώρες προέλευσης των μελών.
 5. προωθήσουμε, διευρύνουμε και ενθαρρύνουμε οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Πάφου και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή
καλέστε μας στο 700 70 500