phone

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

700 70 500

immigration

ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ

Η ασφάλιση αλλοδαπών είναι υποχρεωτική για πολίτες που προέρχονται από χώρες εκτός της ΕΕ. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται αιτητές μόνιμης και προσωρινής διαμονής, φοιτητές, οικιακοί βοηθοί, εργάτες κτλ. Η ασφάλεια αλλοδαπών της Pitsas Insurances είναι μια από τις πιο ανταγωνιστικές στην Κύπρο και μπορεί να διευθετηθεί από το διαδίκτυο μέσα σε μόνο πέντε λεπτά!

immigration banner

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εκτεταμένη και άμεση κάλυψη εξωνοσοκομειακών και ενδονοσοκομειακών εξόδων

Οικογενειακά πακέτα σε ανταγωνιστικές τιμές

Νομικές συμβουλές χωρίς επιπλέον χρέωση

Παροχή κάλυψης για συνταξιούχους μέχρι 80 ετών

Ξεκάθαροι όροι και απλή, κατανοητή γλώσσα

Ειδικές τιμές για παιδιά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ

1. Ανώτατο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα ή ασθένεια σε περίπτωση νοσηλείας (δηλ. ενδονοσοκομειακά έξοδα).

€8,544.00 (ανά ασφαλισμένο)

1.α. Ανώτατο ποσό κάλυψης για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη κατά την περίοδο ασφάλισης

€13,669.00 (ανά ασφαλισμένο)

1.β.1 Ημερήσια Νοσηλεία (Κανονικό Δωμάτιο με Φαγητό)

€69.00 (ημερησίως)

1.β.2 Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο και Φαγητό) στην Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης

€171.00 (ημερησίως)

2. Ανώτατο ποσό: κατά ασθένεια ή ατύχημα

€684.00 (ανά ασφαλισμένο)

2.α. Ανώτατο ποσό κάλυψης για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη κατά την περίοδο ασφάλισης

€1,709.00

2.β. Ανώτατο ποσό κάλυψης ανά Ιατρική Επίσκεψη

€18.00

3. Ωφέλημα Τοκετού (Φυσιολογικός ή Καισαρική) Το ωφέλημα είναι πληρωτέο υπό τους όρους : (α) Ο τοκετός συμβαίνει τουλάχιστον δέκα μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή την ένταξη του Ασφαλισμένου Προσώπου στα Ασφαλιστήριο, και (β) Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του Ασφαλισμένου Προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη της εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που παρείχε κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, τηρούμενης πάντοτε της προϋπόθεσης (α)

€513,00

4. Κάλυψη εξόδων για μεταφορά της σωρού στην χώρα ταφής ή αποτέφρωσης

€3,418.00

Ποσοστό Κάλυψης (Για το υπόλοιπο 10% ο ασφαλιζόμενος λειτουργεί ως συνασφαλιστής)

90%

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ

 • 1. Ανώτατο ποσό κάλυψης ανά ατύχημα ή ασθένεια σε περίπτωση νοσηλείας (δηλ. ενδονοσοκομειακά έξοδα).
 • €8,544.00 (ανά ασφαλισμένο)
 • 1.α. Ανώτατο ποσό κάλυψης για ενδονοσοκομειακή περίθαλψη κατά την περίοδο ασφάλισης
 • €13,669.00 (ανά ασφαλισμένο)
 • 1.β.1 Ημερήσια Νοσηλεία (Κανονικό Δωμάτιο με Φαγητό)
 • €69.00 (ημερησίως)
 • 1.β.2 Ημερήσια Νοσηλεία (Δωμάτιο και Φαγητό) στην Μονάδα Εντατικής Παρακολούθησης
 • €171.00 (ημερησίως)
 • 2. Ανώτατο ποσό: κατά ασθένεια ή ατύχημα
 • €684.00 (ανά ασφαλισμένο)
 • 2.α. Ανώτατο ποσό κάλυψης για εξωνοσοκομειακή περίθαλψη κατά την περίοδο ασφάλισης
 • €1,709.00
 • 2.β. Ανώτατο ποσό κάλυψης ανά Ιατρική Επίσκεψη
 • €18.00
 • 3. Ωφέλημα Τοκετού (Φυσιολογικός ή Καισαρική) Το ωφέλημα είναι πληρωτέο υπό τους όρους : (α) Ο τοκετός συμβαίνει τουλάχιστον δέκα μήνες μετά την έναρξη του Ασφαλιστηρίου ή την ένταξη του Ασφαλισμένου Προσώπου στα Ασφαλιστήριο, και (β) Σε περίπτωση τερματισμού της εργοδότησης του Ασφαλισμένου Προσώπου, νοουμένου ότι η έναρξη της εγκυμοσύνης έγινε μέσα σε περίοδο που παρείχε κάλυψη στο Ασφαλισμένο Πρόσωπο, τηρούμενης πάντοτε της προϋπόθεσης (α)
 • €513,00
 • 4. Κάλυψη εξόδων για μεταφορά της σωρού στην χώρα ταφής ή αποτέφρωσης
 • €3,418.00
 • Ποσοστό Κάλυψης (Για το υπόλοιπο 10% ο ασφαλιζόμενος λειτουργεί ως συνασφαλιστής)
 • 90%

Κοινές Ερωτήσεις (FAQ)

Ποιοι είναι υποχρεωμένοι να αποκτήσουν ασφάλεια υγείας ξένων υπηκόων;
+
Η ασφάλεια αυτή είναι υποχρεωτική για όλους τους ξένους υπηκόους που δεν είναι πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για όποιους θέλουν να διαμένουν στην Κύπρο για περίοδο μεγαλύτερη από αυτή που τους επιτρέπει η τουριστική τους βίζα. Είναι για παράδειγμα υποχρεωτική για όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν αιτηθεί Pink Slip, permanent residency, εργατική βίζα.
Από ποιους παράγοντες καθορίζεται το κόστος της ασφάλειας υγείας ξένων υπηκόων;
+
Από την ηλικία και την ενασχόληση του αιτητή στην Κύπρο (το επάγγελμα εξωτερικού δεν διαδραματίζει ρόλο). Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το ιατρικό ιστορικό του αιτητή δεν διαδραματίζει ρόλο στο κόστος της ασφάλειας.
Η υπηρεσία αλλοδαπών με την αίτηση διαμονής σας μπορεί να δεχτεί κάποια διεθνή ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης;
+
Όχι! Η κυπριακή κυβέρνηση δέχεται μονάχα ένα είδος συμβολαίου το οποίο είναι πανομοιότυπο για όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες της Κύπρου. Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία έχει δικαίωμα να επιλέξει μονάχα το κόστος πώλησης του. Η Pitsas Insurances προσφέρει την ασφάλεια αυτή στο χαμηλότερο κόστος από κάθε άλλη ασφαλιστική εταιρεία.
Πότε πρέπει να αρχίζει η ασφάλειά μου και πόσο καιρό διαρκεί;
+
Η ασφάλειά σας είναι καλό να αρχίζει τη μέρα που έχετε ραντεβού μαζί με την υπηρεσία αλλοδαπών. Διαρκεί για ένα χρόνο!
Τι έγγραφα χρειάζομαι για την πραγματοποίηση αυτής της ασφάλειας;
+
Η ασφάλεια αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί πολύ γρήγορα online. Το μοναδικό πράγμα που χρειάζεται είναι ένα αντίγραφο του διαβατηρίου σας και ένας λογαριασμός κοινής ωφελείας που να δείχνει την διεύθυνση διαμονής σας στην Κύπρο.
Όταν λήξει η ασφάλεια υγείας ξένων υπηκόων μπορώ να πραγματοποιήσω κάποια άλλη πιο περιεκτική ασφάλεια υγείας;
+
Ο κάθε ξένος υπήκοος είναι υποχρεωμένος να ανανεώνει αυτή την ασφάλεια για όσο καιρό παραμένει στην Κύπρο. Απαλλάσσεται από αυτή του την υποχρέωση μονάχα σε περίπτωση λήψης κυπριακής υπηκοότητας. Παρόλα αυτά όμως το χαμηλό κόστος της ασφάλειας αυτής του επιτρέπει την απόκτηση παράλληλα μιας περιεκτικής ασφαλείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Σημαντικά άρθρα:

Ασφάλεια ξένων υπηκόων: οι διαδικασίες για να αιτηθείτε αποζημίωση σε περίπτωση ιατρικών εξόδων

Σε περίπτωση που έχετε κάποιο πρόβλημα υγείας μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιατρό της αρεσκείας σας σε οποιαδήποτε ιδιωτική κλινική της Κύπρου

Πώς λειτουργεί η Ασφάλεια Αλλοδαπών;

Σε όλες τις περιπτώσεις, η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει μόνο το 90% των ιατρικών σας εξόδων. Σε περίπτωση που τα έξοδα σας υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που αναφέρονται στις παρακάτω παραγράφους, τότε η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει μόνο το μέγιστο όριο.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή
καλέστε μας στο 700 70 500