phone

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

700 70 500

Ασφάλιση Ιδιόκτητης Κατοικίας Home Star

  

 

Περίοδος ασφάλισης

Το ασφαλιστήριο Ιδιοκτήτη κατοικίας homestar είναι ετήσια ασφαλιστική σύμβαση όπου μπορεί να ανανεώνεται κάθε χρόνο βάσει τους όρους που ισχύουν σε κάθε περίοδο ανανέωσης.

Σκοπός της ασφάλισης

Το ασφαλιστήριο αυτό είναι κατάλληλο για ιδιοκτήτες κατοικιών και παρέχει τις ασφαλιστικές καλύψεις που θα επιλέξετε και τα ασφαλιζόμενα ποσά που αναγράφονται στον πίνακα σας όπως αναλύονται πιο κάτω:

Εάν επιλέξετε Ασφάλιση Οικοδομών, θα σας παρέχουμε κάλυψη για το κτήριο της κατοικίας σας περιλαμβανομένων των γκαράζ και των εξωτερικών οικοδομημάτων, των προσαρτημάτων και εγκαταστάσεων, περιτοιχισμάτων και κήπων, πυλών, φρακτών, περιφράξεων, μονοπατιών, αίθριων, πεζουλιών, ιδιωτικών δρόμων, γηπέδων αντισφαίρισης, κολυμβητικών δεξαμενών, λιμνούλες κήπων, αγαλμάτων και σιντριβανιών που είναι μόνιμα προσαρτημένα στο έδαφος, θερμοκηπίων, ηλιακών θερμοσιφώνων, σηπτικών ντεπόζιτων, ντεπόζιτων υγραερίου ή πετρελαίου, κεντρικής θέρμανσης, που όλα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για οικιακούς σκοπούς, έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς από οποιοδήποτε ειδικό κίνδυνο που αναφέρεται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου σας.

Αν επιλέξετε Ασφάλιση Περιεχομένων, θα σας παρέχουμε κάλυψη για οικιακά σκεύη και συσκευές, έπιπλα, προσωπικά αντικείμενα, συγκεκριμένο επιχειρηματικό εξοπλισμό, ποδήλατα και χρήματα που βρίσκονται μέσα στη κατοικία σας, που ανήκουν στην οικογένεια σας ή για τα οποία φέρει νομική ευθύνη η οικογένεια σας, έναντι οποιουδήποτε ειδικού κινδύνου που αναφέρεται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου σας.

Τα περιεχόμενα σε οποιοδήποτε γκαράζ ή εξωτερικό οικοδόμημα θα έχουν όριο μέχρι €3,000.

Αν επιλέξετε κάλυψη για Προσωπικά Αντικείμενα θα σας παρέχουμε κάλυψη για κοσμήματα, ρολόγια, αθλητικό εξοπλισμό, είδη ρουχισμού και προσωπικά αντικείμενα που φοριούνται ή μεταφέρονται από πρόσωπο μακριά από την κατοικία, και τα οποία ανήκουν σε εσάς ή την οικογένεια σας, ή για τα οποία φέρει νομική ευθύνη η οικογένειά σας, έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή ζημιάς από οποιοδήποτε ειδικό κίνδυνο που αναφέρεται στο λεκτικό του ασφαλιστηρίου σας.

Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε ασφάλιση οικοδομών, ασφάλιση περιεχομένων ξεχωριστά ή και τα δύο μέρη μαζί – καθώς και αν επιθυμείτε μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον καλύψεις που θα σας παρέχουν οφέλη που θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες σας.

Πλήρες λεπτομέρειες για τα μέρη των καλύψεων τα οποία έχετε επιλέξει θα εμφανίζονται στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας.

Γενικοί όροι και εξαιρέσεις

Οι ακόλουθοι όροι και εξαιρέσεις ισχύουν για ολόκληρο το ασφαλιστήριο ανεξάρτητα από την συγκεκριμένη κάλυψη και τα ασφαλιζόμενα ποσά που έχετε επιλέξει. Για πλήρεις λεπτομέρειες των όρων και εξαιρέσεων που ισχύουν για αυτή τη σύμβαση ασφάλισης, παρακαλείστε να διαβάσετε το λεκτικό μαζί με τον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας.

  • Πρέπει να μας πληροφορήσετε γραπτώς το συντομότερο δυνατόν για οποιαδήποτε αλλαγή μπορεί να επηρεάσει αυτό το ασφαλιστήριο. Αν δεν μας ενημερώσετε, μπορούμε να ακυρώσουμε το ασφαλιστήριο ή να μειώσουμε την κάλυψη που παρέχουμε.
  • Πρέπει να λαμβάνετε όλα τα λογικά μέτρα να προστατέψετε την ασφαλισμένη περιουσία, να αποτρέψετε ζημιά ή ατυχήματα και να διατηρήσετε την ασφαλισμένη περιουσία σε καλή κατάσταση.
  • Αν εσείς ή οποιοσδήποτε ενεργεί εκ μέρους σας, υποβάλλετε απαίτηση που είναι αναληθής ή δόλια με οποιοδήποτε τρόπο, το ασφαλιστήριο σας θα καταστεί άκυρο και θα εκπέσουν τα δικαιώματα σας για αποζημίωση.
  • Καμιά κάλυψη δεν θα παρέχεται σε περίπτωση που η απώλεια ή ζημιά προκαλείται από φυσική φθορά, απώλεια αξίας ή οτιδήποτε συμβαίνει σταδιακά.
  • Καμία κάλυψη δεν θα παρέχεται για απώλεια ή ζημιά όπου η κατοικία σας αφήνετε ανεπίπλωτη.
  • Καμία κάλυψη δεν θα παρέχεται για απώλεια ή ζημιά όπου δεν σχετίζεται άμεσα με τη γενεσιουργό αιτία όπου σας οδήγησε να υποβάλλετε απαίτηση, εκτός αν ρητά αναφέρεται στο ασφαλιστήριο σας.
  • Αν κατά το χρόνο απώλειας ή ζημιάς, το ασφαλισμένο ποσό είναι λιγότερο από το πλήρες κόστος ανοικοδόμησης ή αντικατάστασης των οικοδομών και των περιεχομένων σας αντίστοιχα, εμείς μπορεί να μειώσουμε αναλογικά οποιαδήποτε πληρωμή.

Αφαιρετέα Ποσά και Όρια Καλύψεων

  • Τα ποσά απαλλαγής που αναλογούν για το κάθε μέρος της ασφάλισης αναφέρονται ρητά στον πίνακα του ασφαλιστηρίου σας. Το ποσό απαλλαγής αναφέρεται στο ποσό που θα πρέπει να πληρώσετε στην περίπτωση απαίτησης.
  • Τα όρια κάλυψης που ισχύουν για το κάθε μέρος ασφάλισης αναφέρονται ρητά στον πίνακα του ασφαλιστηρίου.

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή
καλέστε μας στο 700 70 500