phone

ΑΝΟΙΚΤΗ ΓΡΑΜΜΗ

700 70 500

Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Παροχέων Διοικητικών Υπηρεσιών

Προφίλ του Ασφαλιστηρίου

Εφόσον η χώρα μας έχει καταστεί διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, σχεδιάσαμε και προσφέρουμε εξειδικευμένο ασφαλιστήριο επαγγελματικής ευθύνης για παροχείς διοικητικών υπηρεσιών, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ποιοι θεωρούνται ασφαλισμένοι:

 • ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία του
 • συνέταιροι ή διοικητικοί σύμβουλοι
 • εργοδοτούμενοι
 • αυτοεργοδοτούμενοι αποκλειστικά συμβεβλημένοι και εποπτευόμενοι από τον κάτοχο του ασφαλιστηρίου ή θυγατρική εταιρεία
 • κληρονόμοι ή προσωπικοί αντιπρόσωποι ασφαλισμένου

Ποιες Επαγγελματικές Υπηρεσίες καλύπτονται:

Διοικητικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

α. τη δημιουργία, διαχείριση ή τη διοίκηση καταπιστευμάτων, την ανάληψη καθηκόντων εμπιστευματοδόχου ή κηδεμόνα καταπιστευμάτων ή τη διαχείριση ή επένδυση ή διάθεση των περιουσιακών στοιχείων του καταπιστεύματος,

β. την ανάληψη ή παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εταιρειών, που περιλαμβάνει τη σύσταση, διαχείριση ή διοίκηση εταιρειών και

 • την παροχή υπηρεσιών διοικητικών συμβούλων εταιρειών, είτε από φυσικά είτε από νομικά πρόσωπα,
 • την παροχή φυσικών ή νομικών προσώπων ως γραμματέων εταιρειών ή άλλων αξιωματούχων εταιρειών,
 • την κατοχή μετοχών εταιρειών ως εγγεγραμμένων μετόχων εκ μέρους και για λογαριασμό τρίτων,
 • την παροχή εγγεγραμμένου γραφείου ή διεύθυνσης,
 • το άνοιγμα ή τη διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών ή λογαριασμών χαρτοφυλακίου.

Δεν καλύπτονται η άσκηση δικηγορίας, ο έλεγχος λογαριασμών και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Βασικές Καλύψεις

 • επαγγελματική ευθύνη
 • πνευματική ιδιοκτησία
 • δυσφήμηση
 • δόλος / ανεντιμότητα
 • υπεράσπιση

Επεκτάσεις

 • παρουσία στο δικαστήριο
 • πρόσθετη περίοδος γνωστοποίησης
 • απολεσθέντα έγγραφα

Είμαστε πάντα στην διάθεση σας!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή
καλέστε μας στο 700 70 500